Märdian Werkzeug und Maschinenbau – Služby
SLUŽBY  //  

SLUŽBY

Víte, co můžete čekat.

Důkladně rozmýšlíme a nalézáme řešení, která šetří energii, materiál i pracovní síly. Vytrvale promýšlíme praktickou realizaci svých řešení, dokud nesplňují naše nemalé nároky. Výsledkem jsou originální a novátorské výrobky. A dlouhodobé obchodní vztahy.

služby Märdian

Vyvíjíme a konstruujeme. Bok po boku se zákazníky, ale i ve vlastní režii vyhledáváme nejlepší možná řešení problémů. Své myšlenky a plány důkladně testujeme. Z našich výrobních hal vychází jen to, co našim zákazníkům opravdu pomůže vpřed.

služby Märdian

Vyrábíme. Nápad je jen tak dobrý jako jeho realizace. Našimi kritérii kvality je technická dokonalost a spolehlivá výroba. To platí i pro termíny a servis přímo u vás.

služby Märdian

Provádíme vysekávání na zakázku. Pomocí vlastních rotačních vysekávacích strojů
a nástrojů čistě a přesně vysekáváme plastové profily v různě velkých sériích a s různými vysekávacími schématy. Dodáme vám profily přesně a spolehlivě v požadovaném termínu.

služby Märdian